เปลี่ยนสู่สิ่งที่ดีกว่า เพาะพันธุ์ดี by NT มุ่งมั่นยกระดับเกษตรไทยให้ก้าวไกลทันโลก มาดูกันว่าเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้เกษตรกรสะดวกสบาย ลดรายจ่าย พร้อมกับช่วยเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองได้อย่างไรบ้างตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลย 

-ลดต้นทุนการเดินทาง เพราะสามารถสั่งงานได้จากทางไกล ผ่านทางมือถือ

-ลดค่าจ้างแรงงาน เพราะมีเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยทุ่นแรง พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนอีกด้วย

-ลดปริมาณค่าปุ๋ยที่ไม่จำเป็น เพราะมีระบบคำนวณค่าปุ๋ยได้แม่นยำ 

-ลดค่าน้ำค่าไฟได้สูงถึง 30% เพราะมีระบบควบคุมการเปิดปิดน้ำ และไฟฟ้าได้ตามเวลาที่กำหนดเองได้

-มูลค่าผลผลิตเพิ่มขึ้น กำไรเพิ่มตาม เพราะการเพาะปลูกมีประสิทธิภาพทำให้ได้ผลผลิตที่ดี ยิ่งขายได้ราคาดีมากยิ่งขึ้น

เรียกได้ว่าเกษตรไทยยุคใหม่ต้องรู้จักนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการเกษตร เพื่อยกระดับเกษตรไทย ให้ทันโลก ผลผลิตตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลก ความรู้เพื่อเกษตรยุคดิจิทัล ยังมีอีกมากมาย สามารถเข้าไปอ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่ >> http://catcsr.com/article  ได้เลยครับ