CAT เพาะพันธุ์ดี

กิจกรรมเพื่อสังคม

CAT เพาะพันธุ์ดี ส่งมอบโครงการ CAT Digital Farm ให้แก่ วิสาหกิจชุมชนหนองหญ้าข้าวนก ขอนแก่น
CAT เพาะพันธุ์ดี ส่งมอบโครงการ CAT Digital Farm ให้แก่ ...
“CAT เพาะพันธุ์ดี” ผลักดันการใช้
“CAT เพาะพันธุ์ดี” ผลักดันการใช้ "เทคโนโลยี" ทำการเกษตร...
“เริ่มเพาะพันธุ์ดีในวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้า”กลับมาพบกับกิจกรรมดี ๆ อีกครั้ง จาก “CAT เพาะพันธุ์ดี” ที่ได้เดินหน้าส่งมอบระบบ IoT Digital Farm ส...
"CAT เพาะพันธุ์ดี" สนับสนุนเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ สร้าง...
ปัจจุบันเทคโนโลยีล้ำหน้าจนสามารถพัฒนาการเกษตรให้เป็นเรื่องที่ง่ายแค่สัมผัสผ่านปลายนิ้ว แต่ความใหม่ของเทคโนโลยีเหล่านี้ อาจต้องใช้ความเข้าใจในการสื่อสา...
"CAT เพาะพันธุ์ดี" ร่วมพัฒนาแปลงเกษตรพืชผักสวนครัว โรงเ...
CAT ร่วมพัฒนาแปลงเกษตรพืชผักสวนครัว โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร จังหวัดสงขลา ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบ IoT Smart Farm ที่ช่วยเพิ่มความสะดวก ลดระยะเวลา...
"CAT เพาะพันธุ์ดี" มุ่งนำเทคโนโลยี IoT Smart Farm โรงเร...
“CAT เพาะพันธุ์ดี” มุ่งนำเทคโนโลยี IoT Smart Farm เข้าพัฒนาภาคการเกษตรท้องถิ่นระดับชุมชนและโรงเรียน เพื่อรองรับเกษตรดิจิทัล 4.0 โรงเรียนสันป่าตองวิทยา...
"CAT เพาะพันธุ์ดี" มุ่งมั่นสร้างต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เ...
“CAT เพาะพันธุ์ดี” มุ่งมั่นสร้างต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ นำเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ร่วมพัฒนาการทำเกษตรสมัยใหม่ให้กับ โรงเรียนวัด...

บทความ

ยกระดับโรงเรือนสุดไฮเทค ด้วยระบบเทคโนโลยี IoT ที่ CAT มอบให้โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่
ยกระดับโรงเรือนสุดไฮเทค ด้วยระบบเทคโนโลยี IoT ที่ CAT ม...
How to สร้างโรงเพาะเห็ดสุดไฮเทค กับ 7 ฟังก์ชันควบคุมง่ายผ่าน IoT
How to สร้างโรงเพาะเห็ดสุดไฮเทค กับ 7 ฟังก์ชันควบคุมง่า...
IoT SMART FARM สุดไฮเทค กับ 4 Step ได้ผลผลิตสุดพรีเมี่ยม @โรงเรียนสระพังวิทยาคม จ.ชัยภูมิ
IoT SMART FARM สุดไฮเทค กับ 4 Step ได้ผลผลิตสุดพรีเมี่ย...
5 ไอเดียสุดว้าว กับ IoT SMART FARM
5 ไอเดียสุดว้าว กับ IoT SMART FARM
ที่มาของโครงการ CAT เพาะพันธุ์ดี มุ่งนำเทคโนโลยี สู่เกษตรดิจิทัล 4.0
ที่มาของโครงการ CAT เพาะพันธุ์ดี มุ่งนำเทคโนโลยี สู่เกษ...
โครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” ร่วมแบ่งปันเทคโนโลยี สร้างสังคมดีไปด้วยกัน
Digital Farm เครื่องมือยุคใหม่ ช่วยเกษตรกรไทยก้าวไกลและยั่งยืน
Digital Farm เครื่องมือยุคใหม่ ช่วยเกษตรกรไทยก้าวไกลและ...