CAT เพาะพันธุ์ดี

กิจกรรมเพื่อสังคม

"CAT เพาะพันธุ์ดี" สนับสนุนเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ สร้าง...
“CAT เพาะพันธุ์ดี” ผลักดันการใช้
“CAT เพาะพันธุ์ดี” ผลักดันการใช้ "เทคโนโลยี" ทำการเกษตร...
"CAT เพาะพันธุ์ดี" ร่วมพัฒนาแปลงเกษตรพืชผักสวนครัว โรงเ...
CAT ร่วมพัฒนาแปลงเกษตรพืชผักสวนครัว โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร จังหวัดสงขลา ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบ IoT Smart Farm ที่ช่วยเพิ่มความสะดวก ลดระยะเวลา...
"CAT เพาะพันธุ์ดี" มุ่งนำเทคโนโลยี IoT Smart Farm โรงเร...
“CAT เพาะพันธุ์ดี” มุ่งนำเทคโนโลยี IoT Smart Farm เข้าพัฒนาภาคการเกษตรท้องถิ่นระดับชุมชนและโรงเรียน เพื่อรองรับเกษตรดิจิทัล 4.0 โรงเรียนสันป่าตองวิทยา...
"CAT เพาะพันธุ์ดี" มุ่งมั่นสร้างต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เ...
“CAT เพาะพันธุ์ดี” มุ่งมั่นสร้างต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ นำเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ร่วมพัฒนาการทำเกษตรสมัยใหม่ให้กับ โรงเรียนวัด...
แปลงเกษตรแห่งอนาคต รดน้ำด้วยใจ IoT
แปลงเกษตรแห่งอนาคต รดน้ำด้วยใจ IoT

บทความ

การป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ COVID-19
การป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ COVID-19
COVID-19  กับ ไข้หวัดธรรมดา ต่างกันอย่างไร
COVID-19 กับ ไข้หวัดธรรมดา ต่างกันอย่างไร
Digital Farm ใคร ๆ ก็ทำได้
Digital Farm ใคร ๆ ก็ทำได้
วิธีป้องกันตนเอง ให้ปลอดภัยจากฝุ่นควัน
วิธีป้องกันตนเอง ให้ปลอดภัยจากฝุ่นควัน
“ฝุ่น” น่ากลัวกว่าที่คิด ปัจจุบันปัญหาฝุ่น PM2.5 ยังถือว่าเป็นปัญหาที่ไม่อาจมองข้ามได้ของประเทศไทยซึ่งมีผลต่อหลายภูมิภาค ทั้งนี้ประจวบกับสภาพอากาศที่ม...
แนะวิธีใส่ MASK และ N95 อย่างถูกวิธี ปลอดภัย ปลอดโรค
แนะวิธีใส่ MASK และ N95 อย่างถูกวิธี ปลอดภัย ปลอดโรค
ส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับทุกคน ด้วยสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า ‘รอยยิ้ม’
ส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับทุกคน ด้วยสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า ‘ร...