CAT Digital Come Together

กิจกรรมเพื่อสังคม

กว่าจะมาเป็นโครงการ CAT Digital Come Together กิจกรรมหนุนเกษตรกรไทยสู่ยุคดิจิตอลเต็มรูปแบบ
กว่าจะมาเป็นโครงการ CAT Digital Come Together กิจกรรมหน...
มากกว่าเทคโนโลยี คือการปลูกเมล็ดพันธุ์การเรียนรู้ให้กับชุมชน
มากกว่าเทคโนโลยี คือการปลูกเมล็ดพันธุ์การเรียนรู้ให้กับ...
ฟาร์มเห็ด ซีการ์เดนท์ | จากอาชีพเสริม ต่อยอดมาสู่ธุรกิจฟาร์มเห็ดอัจฉริยะ
ฟาร์มเห็ด ซีการ์เดนท์ | จากอาชีพเสริม ต่อยอดมาสู่ธุรกิจ...
ทิ้งเมืองกรุงมุ่งสู่พื้นที่ที่ไม่รู้จักเพื่อเริ่มต้นอาชีพเกษตรยุค IoT ของครอบครัวสิมศรี
ทิ้งเมืองกรุงมุ่งสู่พื้นที่ที่ไม่รู้จักเพื่อเริ่มต้นอาช...
คุยกับทายาทศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด สู่การรับช่วงต่อโรงเรียนเกษตรอินทรีย์
คุยกับทายาทศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด สู่การรับช่วงต่อ...
ฟาร์มสุข ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ | กับการใช้นวัตกรรม และ IoT ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ฟาร์มสุข ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ | กับการใช้นวัตกรรม และ I...

บทความ

CSR หรือ CSV ดี
CSR หรือ CSV ดี
เท้าความกันสักเล็กน้อยว่า แนวคิดเรื่อง CSV ถูกบัญญัติขึ้นโดย ไมเคิล อี พอร์เตอร์ เจ้าสำนักทางด้านการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน (Competitiveness) ...
เริ่มต้น CSV ให้ถูกทาง
เริ่มต้น CSV ให้ถูกทาง
เรื่องการสร้างคุณค่าร่วม หรือ CSV ที่ Porter และ Kramer นำเสนอในบทความซึ่งตีพิมพ์ใน Harvard Business Review เมื่อปี 2554 นั้น เป็นแนวคิดที่มีรากฐานมาจ...
คุณค่าผสม กับการตลาดทางสังคม
คุณค่าผสม กับการตลาดทางสังคม
ทุกวันนี้ ประเด็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของธุรกิจ ถ้าหากองค์กรนั้นมีเป้าประสงค์ที่ต้องการตอบโจท...
ระดับของ CSV ในภาคปฏิบัติ
ระดับของ CSV ในภาคปฏิบัติ
“แนวคิด” เรื่อง Creating Shared Value หรือ CSV ที่ Michael E. Porter และ Mark R. Kramer นำเสนอไว้ เมื่อปี 2554 ผ่านทางบทความซึ่งตีพิมพ์ใน Harvard Busi...
กระชับพื้นที่ CSV
กระชับพื้นที่ CSV
นับตั้งแต่ที่ ไมเคิล อี พอร์เตอร์ ได้นำเสนอแนวคิดเรื่อง Creating Shared Value (CSV) ร่วมกับ มาร์ค เครเมอร์ ในปี พ.ศ.2554 ว่าเป็นบทบาทของภาคธุรกิจที่จะ...
จาก CSR สู่ CSV ถึงเวลา... ปลุกธุรกิจสร้างคุณค่าร่วม
จาก CSR สู่ CSV ถึงเวลา... ปลุกธุรกิจสร้างคุณค่าร่วม
“CSV” หรือ “Creating Shared Value” เป็นแนวคิดที่ถูกบัญญัติโดย “Michel E. Poter” ปรากฏเป็นครั้งแรกในบทความที่เขียนร่วมกับ “Mark Kramer” ชื่อว่า “The Li...