ถึงแม้จะเข้าสู่ช่วงส่งท้ายปี 2563 กันแล้ว แต่ CAT ไม่หยุดที่จะส่งมอบและสร้างสิ่งดีๆ เพื่อชุมชน
CAT จึงได้ดำเนินโครงการที่จะเพาะความเป็นเกษตรกรยุค 4.0 ให้กับโรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จ.นครราชสีมา ด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้โครงการ CAT เพาะพันธุ์ดีนั่นเอง

โครงการน่ารู้เทคโนโลยีน่าแชร์ วันนี้จะพาทุกคนไปดู  3 สิ่งดี๊ดีที่ CAT เพาะพันธุ์ดีได้สร้างให้กับโรงเรียนและชุมชนกันครับ สิ่งแรกที่ CAT ได้สร้างขึ้นเลย คือการทำให้การเกษตรภายในโรงเรียนง่ายขึ้น เนื่องจากระบบ IoT ( Internet of Things) ที่นำเข้าไปนั้น สามารถควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายๆ เช่น ระบบรดน้ำอัตโนมัติ ระบบการใส่ปุ๋ย รวมถึงระบบการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นในดินและอากาศ อีกทั้งยังจัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การเพาะปลูกครั้งต่อไปได้

เท่านั้นยังไม่พอ ยังสร้างความเข้าใจในแนวทางการเกษตร 4.0 โดยให้นักเรียนและครูได้เห็นการทำงานของเทคโนโลยีอย่างแท้จริง ทำให้เห็นภาพชัดเจน และเข้าใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ มีใจรักในอาชีพเกษตรกร และเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ยุคเกษตรดิจิทัลนั่นเอง

เรียกได้ว่าสิ่งดีๆ ที่ CAT เพาะพันธุ์ดี ได้นำเข้าไปสร้างให้กับทางโรงเรียนนั้นสุดยอดจริงๆ ครับ เพราะการนำเทคโนโลยีเข้าไปให้นั้นไม่เพียงแต่จะได้ประโยชน์ในปัจจุบัน แต่ยังปลูกฝังสิ่งดีๆ ไปสู่ในอนาคตอีกด้วย