หนึ่งในพันธกิจหลักของ CAT เพาะพันธุ์ดี คือการนำเทคโนโลยีเข้าไปพัฒนาพื้นที่การเกษตร และยกระดับการเกษตรไทยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อก้าวสู่การทำเกษตรแบบ 4.0 

การทำเกษตร 4.0 นั้นเป็นแนวคิดของเกษตรยุคใหม่ ที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การแปรรูป และการทำการตลาดควบคู่กันไป โดยเกษตรกรต้องศึกษาในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้พัฒนากับเรือกสวนไร่นาของตนเองเช่น เรียนรู้วิธีปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้เกษตรอินทรีย์แทนการใช้สารเคมี การปลูกผักผลไม้เพื่อสุขภาพ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนสมัยใหม่พร้อมทั้งศึกษาระบบ E-Commerce เพื่อหาลู่ทางใหม่ๆ ในการขายผลผลิตได้เองโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และอีกสิ่งหนึ่งคือการที่นำเทคโนโลยีอย่าง IoT หรือ Internet of Things  ที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ Smart Phone และโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มาช่วยให้การเกษตรในปัจจุบันง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วย จากการเกษตรในอดีตที่ไม่มี IoTสู่การเป็นการเกษตรยุคใหม่ที่มี IoT ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เราไปดูกันเลย 

1.อดีตอาจต้องพึ่งพาธรรมชาติ ทำให้ไม่มีความแน่นอนที่จะรู้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่ น้ำจะท่วมหรือไม่ แต่ปัจจุบันสามารถคาดคะเนสภาพแวดล้อมและอากาศได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากมีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย

2.ในอดีตใครๆ ก็บอกว่านั้นเป็นงานหนัก ไม่มีเวลาพักผ่อน แต่ปัจจุบันเกษตรกรสามารถมีเวลาเหลือเฟือที่จะใช้ในการพักผ่อนชิลๆ ทำให้มีสุขภาพจิตดี มีความสุขได้ง่ายๆ เพราะมีเทคโนโลยี IoT เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก

3.เมื่อก่อนการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิด อาจต้องรอให้เกิดปัญหาขึ้นก่อน แล้วค่อยหาทางแก้ไข ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันที่เทคโนโลยี อย่าง IoT สามารถช่วยให้เราติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ ช่วยป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต และดำเนินการแก้ไขได้ทันเวลาก่อนที่จะเกิดความเสียหาย

4.เมื่อครั้งอดีตหากต้องการเพิ่มปริมาณผลผลิต เกษตรกรก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนสำหรับแรงงานเพื่อที่จะช่วยเก็บผลผลิตได้ทันและได้มากขึ้น แต่ในปัจจุบันเมื่อมี IoT เข้ามานั้น สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตได้มากยิ่งขึ้น แถมยังช่วยลดต้นทุนของแรงงานลงไปได้ด้วย

5.หัวข้อสุดท้ายในอดีตการเป็นเกษตรกรนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าพื้นที่เพาะปลูกทุกวันเพื่อดูแล ควบคุมงาน และผลผลิต แต่ถ้ามี IoT เหมือนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถดูแลควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ได้ผ่าน Smart Phone หรือสามารถตั้งค่าล่วงหน้าให้อุปกรณ์ทำงานอัตโนมัติได้อีกด้วย

เรียกได้ว่าเทคโนโลยี IoT สามารถพัฒนาการเกษตรให้เป็นเรื่องที่ง่ายแค่ปลายนิ้วเท่านั้นเอง ถึงเวลาแล้วครับ ที่เราจะเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่ามาเริ่มเพาะความเป็นเกษตรกรยุค 4.0 กับโครงการ CAT เพาะพันธุ์ดีไปพร้อมกันนะครับ โครงการดีๆ และความรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อชุมชนยังมีอีกมากมาย สามารถเข้าไปดู เพิ่มเติมกันได้ที่ >> https://bit.ly/2DXdxq