การทำโรงเรือนแบบธรรมดาๆ อาจไม่ตอบโจทย์ในยุคดิจิทัลแบบนี้ เพื่อยกระดับการเกษตรให้มั่นคงและยั่งยืน ‘CAT เพาะพันธุ์ดี’ เล็งเห็นถึงความสำคัญของเกษตรยุคดิจิทัล จึงได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้าไปพัฒนาภาคการเกษตรท้องถิ่นระดับชุมชนและโรงเรียน อาทิ แปลงผัก หรือโรงเรือน เป็นต้น
 
โครงการน่ารู้เทคโนโลยีน่าแชร์วันนี้จะไกลแค่ไหน CAT เพาะพันธุ์ดี ก็ไปถึง พร้อมพาไปตะลุยกันถึงภูมิภาคทางเหนือ จ.เชียงใหม่ ที่โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการสร้างโรงเรือนมะเขือเทศเชอร์รี่ (Cherry Tomato Greenhouse) อยู่แล้ว โดย CAT เพาะพันธุ์ดี ได้นำระบบเทคโนโลยีเข้าไปเปลี่ยนโรงเรือนธรรมดาๆ ให้กลายเป็นโรงเรือนสุดไฮเทค ดังนี้
 
สำหรับระบบแรกที่ได้นำเข้าไปมอบให้กับทางโรงเรียนก็คือ ระบบโซล่าเซลล์ หรือแผงรับแสงที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นตัวช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าในการควบคุมอุปกรณ์ IoT และกล้องวงจรปิดภายในโรงเรือน ระบบต่อมาคือระบบควบคุมการเปิดและปิดน้ำอัตโนมัติ ซึ่งสามารถสั่งการแบบเรียลไทม์ผ่านสมาร์ตโฟนได้เลย ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้น้องๆ นักเรียน ครู และชาวบ้านสะดวกสบายในการดูแลผลผลิตในโรงเรือนมากยิ่งขึ้น และระบบสุดท้ายคือระบบเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้นในดิน และในอากาศ เพื่อสำหรับใช้ในการควบคุมคุณภาพของผลผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
และหลังจากที่ทางโครงการ CAT เพาะพันธุ์ดี ได้นำเทคโนโลยีและระบบต่างๆ เข้าไปพัฒนายกระดับการเกษตรแบบธรรมดาให้กลายเป็นเกษตรยุคดิจิทัลพบว่า นักเรียน ครู และชาวบ้านในบริเวณชุมชนใกล้เคียง ใช้เวลา และแรงในการทำการเกษตรลดลงเพราะมีเทคโนโลยีสุดไฮเทคเข้ามาช่วยเหลือ ในส่วนของโรงเรียนและชุมชนนั้นมีความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านการเกษตร และการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่เกิดขึ้นก็คือจากโรงเรือนแบบธรรมดาๆ สามารถต่อยอดกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ เพื่อเป็นต้นแบบและแหล่งที่ให้ความรู้กับชาวบ้านต่อไปได้
 
สำหรับโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ณ ปัจจุบันนั้นเป็นโรงเรือนสุดไฮเทค แบบ Greenhouse มีการเชื่อมต่อกับถังน้ำสะอาด (Water Bucket) , ถังปุ๋ย (Fertilizer Bucket), แผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนพลังงานไฟฟ้า โดยภายในโรงเรือนประกอบไปด้วยระบบต่างๆ มากมาย เช่น ระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ, ระบบเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินและอากาศ, ระบบพ่นหมอกลดอุณหภูมิ (Mist Spraying SystemCooling System, Temperature Reduction), ระบบน้ำหยด (Drip Irrigation System), ระบบน้ำและปุ๋ย (Watering and Fertilizing System) และระบบเซ็นเซอร์อุณหภูมิ (Temperature Center)
 
นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในโครงการที่ CAT เพาะพันธุ์ดี ได้นำเทคโนโลยีเข้าไปพัฒนาเพื่อยกระดับการเกษตร พัฒนาประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้ให้กับโรงเรียนและชุมชน โครงการดีๆ ยังมีอีกมากมาย สามารถเข้าไปดูโครงการอื่นๆ เพิ่มเติมกันได้ที่ >> https://bit.ly/2DXdxqj