ขั้นตอนที่ 1 CAT ลงพื้นที่สำรวจภาพรวมของแปลงเกษตร เพื่อออกแบบระบบให้เหมะสมกับชนิดของพันธุ์พืชและความต้องการของเกษตกร 

ขั้นตอนที่ 2 หลังจากนั้นจะนำระบบ CAT Digital Farm มาติดตั้งและทำการทดสอบการใช้งานบริเวณโดยรอบแปลงเกษตร เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 3 หลังจากติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้เชี่ยวชาญของ CAT จะเข้าไปอบรมการใช้งานระบบผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ตโฟน โดยให้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ใช้ควบคุมการทำงานของเทคโนโลยี IoT

ขั้นตอนที่ 4 ระบบสามารถแจ้งข้อมูลการทำงานได้อย่างเรียลไทม์และสามารถคาดคะเนวันเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเพาะปลูกมากยิ่งขึ้น 

โครงการน่ารู้เทคโนโลยีน่าแชร์ ครั้งต่อไป CAT เพาะพันธุ์ดี จะไปมอบเทคโนโลยีดีๆ ที่ไหนกันต่อ...รอติดตามกันได้เลย