-สวนผักไฮโดรโปนิกส์ IoT จะมีระบบในการช่วยควบคุมการปล่อยน้ำแบบอัตโนมัติ และยังสามารถตั้งเวลาในการทำงานได้อีกด้วย ซึ่งช่วยให้เกษตรกร มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น สามารถควบคุมน้ำผ่านแอปพลิเคชันได้เลย 

-อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ระหว่างที่อยู่ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ระบบจะทำการสุ่มตรวจคุณภาพของวัตถุดิบของอาหาร ทำให้ประหยัดเวลา และลดแรงงานในการผลิตอาหารสัตว์ลงได้

-ไร่กาแฟ ในกระบวนการผลิตจะมีฟังก์ชันที่ใช้ควบคุมเครื่องคัดแยกกาแฟ และช่วยคัดแยกขนาดเมล็ดของกาแฟได้ ทำให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตกาแฟได้สูงถึง 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมงเลยทีเดียว

-สวนยางพารา มีระบบควบคุมการทำงานของเครื่องชุบถุงมือผ้าเคลือบยางกึ่งอัตโนมัติ เป็นตัวช่วยในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตของยางพาราได้ดี 

-สวนปาล์ม มีตัวช่วยควบคุมเครื่องแยกทะลายปาล์มอัตโนมัติ ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตปาล์มได้มากยิ่งขึ้น

นี่เป็นเพียงแค่จุดเด่นส่วนนึงของ IoT เท่านั้น เรียกได้ว่า IoT นั้นเป็นเทคโนโลยีดีๆ ที่เข้ามาเติมเต็ม และให้ประโยชน์ต่อเกษตรกรไทยมากๆ เลย เชื่อว่าการเข้ามาของเทคโนโลยียังคงมีเข้ามาอีกอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้น อย่าลืมติดตาม CAT เพาะพันธุ์ดี กันไว้ เรื่องน่ารู้ของ IoT ยังมีอีกมากมาย ในครั้งหน้าจะมีเรื่องราวดีๆ มีประโยชน์ต่อเยาวชน และชุมชนมาบอกเล่าให้ฟังอีก...ต้องติดตาม