ทีมงาน CAT ได้ทำการคิดค้นและผลิตเทคโนโลยี ที่เขามาช่วยการทำเกษตรกรรมยุคใหม่ ให้สะดวกและได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น โดย CAT ได้จัดทำระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ ระบบเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินและอากาศ สำหรับใช้ควบคุมคุณภาพและเพิ่มปริมาณผลผลิต ให้กับโรงเรือนแปลงผัก แปลงเห็ดในโรงเพาะชำ และสวนมะนาวของโรงเรียน ซึ่งช่วยส่งเสริมโครงการอาหารกลางวัน โดยมีนักเรียนและคณะอาจารย์ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี