ทีมงาน CAT ได้ทำการส่งต่อความสุข ด้วยการอบรมให้ความรู้ด้าน IoT ที่ทำให้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ จ.ปราจีนบุรี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ผลลัพธ์ที่ออกมาสะท้อนได้จากรอยยิ้มบนใบหน้าของน้องๆ ที่เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของพวกเรา