เตรียมตัวให้พร้อมในทุกวัน เพื่อป้องกัน “โควิด-19”

  • ใส่หน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐาน เพราะหน้ากากอนามัยที่ไม่ได้มาตรฐานนอกจากจะไม่ช่วยป้องกันเชื้อโรคแล้ว อาจยังมีสารที่ก่อให้เกิดอันตรายทำให้ใบหน้าแพ้ได้อีกด้วย
  • หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจล อย่างน้อย 20วินาที คำแนะนำที่ดีที่สุดจากองค์การอนามัยโลกคือ เราสามารถป้องกันตัวเองจากไวรัสที่ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจทุกชนิดได้ด้วย “การล้างมือ”เพราะถือเป็นหนึ่งในวิธีช่วยป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้ดีที่สุด 
  • หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศ หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในแหล่งชุมชนหรือไปในที่ที่มีผู้คนเยอะ เพราะการแพร่เชื้อกระจายได้ผ่านการสัมผัสโดยตรงกับฝอยละออง (Droplet) จากลมหายใจของผู้ติดเชื้อ (ที่เกิดจากการไอและจาม) เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนรอบตัวใครอาจมีใครที่ได้รับเชื้อหรือได้รับพาหะมาเลี่ยงได้จะดีที่สุด
  • ห้ามใช้ของร่วมกับผู้อื่นท่องให้ขึ้นใจ “ใช้ช้อนกลาง ดื่มน้ำด้วยแก้วส่วนตัว”เพราะเชื้อไวรัสถ่ายทอดผ่านสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อน อาจทำให้เราได้รับเชื้อมาได้โดยไม่รู้ตัว
  • งดการสัมผัสใบหน้า เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่ามือเราไปหยิบจับอะไรที่อาจปนเปื้อนสารคัดหลั่งอยู่ ดังนั้นควรล้างมือให้เป็นนิสัยและเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าหากยังไม่ได้ล้างมือเป็นอันขาด

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก CAT เพาะพันธุ์ดี