ศูนย์ตรวจสมรรถภาพหัวใจ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพได้เผยข้อมูลที่น่าสนใจว่า ฝุ่น PM2.5 นั้นส่งผลต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก เพราะ ฝุ่น PM2.5มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หากเทียบให้เห็นภาพชัด คือมีขนาดประมาณ 1 ใน 25ส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผมมนุษย์ เท่านั้น ซึ่งการที่เราหายใจเอาฝุ่นละอองขาดเล็กนี้เข้าไป จะทำให้แพร่กระจายเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ถุงลมในปอดและกระแสเลือดโดยตรง ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานของปอดลดลง การแลกเปลี่ยนอากาศน้อยลง เราจะหายใจสั้นขึ้น หัวใจทำงานหนักมากขึ้นเพื่อทดแทนปริมาณการแลกเปลี่ยนก๊าซที่ลดลงซึ่งส่งผลต่อการกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกาย แต่ความอันตรายยิ่งกว่าคือผลกระทบจะไม่เห็นผลในทันที แต่จะเพิ่มความเสี่ยงในร่างกายมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นโรคเรื้อรังขึ้นมา 

ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง นั้น ฝุ่น PM2.5 จะสร้างผลกระทบต่อโรคมากขึ้นแต่ผู้ที่มีความเสี่ยงในการได้รับอันตรายจากฝุ่นละอองในอากาศมากที่สุด จนกรมควบคุมโรคต้องออกมาแจ้งเตือนคือกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด โรคเยื่อบุตาอักเสบและโรคผิวหนัง รวมถึงเด็ก ผู้สูงวัย และสตรีมีครรภ์

แหล่งอ้างอิง: 

1. ศูนย์ตรวจสมรรถภาพหัวใจ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ww2.bangkokhospital.com/hearthospital/th/heart-health-info/heart-disease-and-treatment/179/full_detail/disease

2. กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=11080&deptcode=brc&news_views=463

วันนี้“CAT เพาะพันธุ์ดี” มีวิธีป้องกันตนเองและคนในครอบครัวให้ปลอดภัยจากฝุ่นควันมาฝาก

  1. หลีกเลี่ยงการออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็น
  2. หมั่นปิดประตู หน้าต่างให้หมดทุกบาน ป้องกันฝุ่นเข้า ปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร โดยใช้เครื่องฟอกอากาศ
  3. สวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นทุกครั้ง เมื่อออกจากบ้าน
  4. หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้ง หรือการทำงานหนักนอกบ้าน
  5. ดูแลผู้สูงอายุ เด็กและสตรีมีครรภ์ อย่างใกล้ชิด
  6. ควรใช้รถขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว

ขั้นตอนง่าย ๆ เริ่มต้นได้ที่ตัวเราในการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี มาป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากฝุ่นอันตรายกันดีกว่า. . ด้วยความห่วงใยจาก “CAT เพาะพันธุ์ดี