หน้ากากอนามัยแบบทั่วไป

MASK หรือหน้ากากอนามัยแบบทั่วไป เป็นหน้ากากอนามัยที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้กัน มีทั้งด้านสีเข้มและสีขาว บางคนใส่ด้านสีเข้มออกมาไว้ด้านนอก บางคนใส่สีขาวมาไว้ด้านนอก ทั้งนี้กระทรวงสาธารณะสุขได้มีการแนะนำวิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องไว้ว่า จะต้องสวมหน้ากากอนามัยโดยหันด้านสีเข้มออกมาบริเวณด้านนอก เพื่อเป็นการป้องกันละอองน้ำ และการแพร่เชื้อไวรัสจากสารคัดหลั่งอย่างน้ำลาย น้ำมูก การจามหรือไอ จากคนรอบตัว

วิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

1. ล้างมือให้สะอาดก่อนสวมใส่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ

2. จับตำแหน่งของหน้ากากให้ลวดอยู่พอดีบริเวณด้านบนสันจมูก แล้วคล้องสายเข้ากับหู

3. กดขอบลวดให้แนบจมูก อย่าให้มีช่องว่างระหว่างหน้ากากกับใบหน้า

4. หากต้องรับประทานอาหารหรือน้ำ ไม่ต้องถอดหน้ากากอนามัย แต่ให้ดึงหน้ากากลงมาให้อยู่บริเวณคาง

5. ไม่ถอดหน้ากากระหว่างการพูดคุยกับคนอื่น

อีกหนึ่งหน้ากากที่จำเป็นไม่แพ้กันในขณะนี้ คือ หน้ากาก N95 ไม่เพียงจะป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก แต่ยังสามารถช่วยป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 ได้อีกด้วย

ซึ่งสามารถใส่ได้ดังนี้

1. ล้างมือและทำความสะอาดใบหน้า

2. ถือหน้ากากไว้ในอุ้งมือ ทั้งนี้ควรใส่ให้พอดีปากและจมูก โดยให้ขดลวดอยู่บริเวณจมูก

3. ดึงสายรัดมาคล้อง โดยเส้นล่างจะคล้องไว้ใต้หู และเส้นบนจะต้องไว้ด้านหลังศีรษะ ทั้งนี้ควรใส่ให้พอดีโดยที่ไม่แน่นและหลวมเกินไป 

4. บีบเส้นลวดให้พอดีกับจมูก อย่าให้มีช่องว่างระหว่างหน้ากากกับใบหน้า

5. ควรลองหายใจ เพื่อทดสอบว่า การรั่วของลมหายใจ หากหน้ากากพอดีกับใบหน้า เวลาหายใจเข้าหน้ากากจะยุบ และเมื่อหายใจออกจะพองออก

ทั้งนี้หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วนั้น ถือได้ว่าเป็นขยะติดเชื้อที่ต้องกำจัด ดังนั้นเมื่อใช้เสร็จแล้วสิ่งที่ควรทำคือ ควรใส่ถุงพลาสติกก่อนทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิดอย่างมิดชิด เพื่อความปลอดภัย ปลอดเชื้อและป้องกันการแพร่เชื้อโรคจากตัวเราไปสู่คนอื่นได้

รู้อย่างนี้แล้ว อย่าลืมใส่และทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีกันนะ…ด้วยความห่วงใยจาก “CAT เพาะพันธุ์ดี”