ในประเทศไทยมีหลากหลายพื้นที่ที่เริ่มมีการนำInternet of Things (IoT)เข้ามาทำฟาร์มอัจฉริยะกันบ้างแล้ว เนื่องจากการทำฟาร์มอัจฉริยะนั้นช่วยให้เกษตรกรได้ตัดสินใจบนข้อมูลที่ถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนทางกระบวนการผลิตและเพิ่มคุณภาพของผลผลิต ซึ่งความน่าสนใจของเทคโนโลยีนี้ยังช่วยให้ “ยุวเกษตรกร”ที่จะกลายเป็นเกษตรกรในอนาคตสามารถเข้าใจในฟาร์มอัจฉริยะได้แบบง่าย ๆ หรือมองในอีกแง่หนึ่งเกษตรกรตัวจิ๋วเหล่านี้อาจจะเป็นผู้จุดประกายให้กับครอบครัวเกษตรกรของตนผ่านเทคโนโลยีที่ตัวเองได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำฟาร์มอัจฉริยะมากขึ้น

หลายครอบครัวในบ้านเราก็มีเด็กสอนผู้ใหญ่ในเรื่องเทคโนโลยีให้เห็นกันทั่วไป ซึ่งเกษตรกรน้อยที่เติบโตจากสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วย่อมบอกต่อให้กับพ่อแม่ได้ไม่ยาก แถมยังเป็นการปรับตัวที่เข้าได้กับยุคสมัยเป็นอย่างดี ไม่เพียงจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว แต่ยังช่วยพัฒนาอาชีพในครอบครัวให้ก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย ทำให้ฟาร์มของพวกเขาก้าวสู่ความเป็น Digital Farming 

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องดี ๆ เพราะไม่เพียงจะทำให้ยุวเกษตรกรได้เข้าใจการทำงานของผู้ใหญ่ในครอบครัวมากขึ้นแล้ว เขายังมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานภายในครอบครัวช่วยให้ผลผลิตออกมาดีอีกด้วย การสร้างฟาร์มอัจฉริยะอาจจะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวเกษตรกร แต่ความสุขที่เป็นผลพลอยได้จากการร่วมมือร่วมใจกันกับทุกคนก็เป็นเรื่องดี ๆ ที่ชาวเกษตรกรไทยได้รับไปด้วยเช่นกัน