CAT เพาะพันธุ์ดี

บทความ

เทคโนโลยีก้าวไกล เข้าใจ เข้าถึง ทุกชุมชน
เทคโนโลยีก้าวไกล เข้าใจ เข้าถึง ทุกชุมชน
ผักล้นเหลือ มีกินทั้งปี แถมรายได้ดี ชีวิตดีๆที่ลงตัวกับ “CAT เพาะพันธุ์ดี
ผักล้นเหลือ มีกินทั้งปี แถมรายได้ดี ชีวิตดีๆที่ลงตัวกับ...
5 แนวทางสร้างสรรค์ ใช้แทนถุงพลาสติก
5 แนวทางสร้างสรรค์ ใช้แทนถุงพลาสติก
ลดใช้กระดาษ : กระดาษ 1 ตัน ทำลายต้นไมถึง 17 ตัน
ลดใช้กระดาษ : กระดาษ 1 ตัน ทำลายต้นไมถึง 17 ตัน
Say No Plastic Bag
Say No Plastic Bag
สรุปภาพรวม กิจกรรมเพื่อสังคมของปี 2562
สรุปภาพรวม กิจกรรมเพื่อสังคมของปี 2562
#ลดเท่ากับเพิ่ม คนพันธุ์ใหม่ต้องลดใช้กระดาษ เท่ากับเพิ่มโอกาสให้โลกยั่งยืน
#ลดเท่ากับเพิ่ม คนพันธุ์ใหม่ต้องลดใช้กระดาษ เท่ากับเพิ่...
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ
ส่งเสริมปรัชญา “เกษตรพอเพียง
ส่งเสริมปรัชญา “เกษตรพอเพียง"
เราส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึง
เราส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึง "เทคโนโลยี" ในการ...
CAT สนับสนุนอุปกรณ์ Solar Cell
CAT สนับสนุนอุปกรณ์ Solar Cell
#CATเพาะพันธุ์ดี ร่วมแบ่งปันเทคโนโลยี สร้างสังคมดีไปด้วยกัน
#CATเพาะพันธุ์ดี ร่วมแบ่งปันเทคโนโลยี สร้างสังคมดีไปด้ว...
#CATเพาะพันธุ์ดี นำเทคโนโลยีสู่การเกษตร ก้าวไกลด้วย IoT
#CATเพาะพันธุ์ดี นำเทคโนโลยีสู่การเกษตร ก้าวไกลด้วย IoT
5 ขั้นตอนพัฒนาชุมชมที่ยั่งยืน
5 ขั้นตอนพัฒนาชุมชมที่ยั่งยืน
จาก “CAT Digital Come Together” สู่ “CAT เพาะพันธุ์ดี”
จาก “CAT Digital Come Together” สู่ “CAT เพาะพันธุ์ดี”