CAT เพาะพันธุ์ดี

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม ปี 2562

“CAT เพาะพันธุ์ดี” ผลักดันการใช้
“CAT เพาะพันธุ์ดี” ผลักดันการใช้ "เทคโนโลยี" ทำการเกษตร...
“เริ่มเพาะพันธุ์ดีในวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้า”กลับมาพบกับกิจกรรมดี ๆ อีกครั้ง จาก “CAT เพาะพันธุ์ดี” ที่ได้เดินหน้าส่งมอบระบบ IoT Digital Farm ส...
"CAT เพาะพันธุ์ดี" สนับสนุนเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ สร้าง...
ปัจจุบันเทคโนโลยีล้ำหน้าจนสามารถพัฒนาการเกษตรให้เป็นเรื่องที่ง่ายแค่สัมผัสผ่านปลายนิ้ว แต่ความใหม่ของเทคโนโลยีเหล่านี้ อาจต้องใช้ความเข้าใจในการสื่อสา...
"CAT เพาะพันธุ์ดี" ร่วมพัฒนาแปลงเกษตรพืชผักสวนครัว โรงเ...
CAT ร่วมพัฒนาแปลงเกษตรพืชผักสวนครัว โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร จังหวัดสงขลา ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบ IoT Smart Farm ที่ช่วยเพิ่มความสะดวก ลดระยะเวลา...
"CAT เพาะพันธุ์ดี" มุ่งนำเทคโนโลยี IoT Smart Farm โรงเร...
“CAT เพาะพันธุ์ดี” มุ่งนำเทคโนโลยี IoT Smart Farm เข้าพัฒนาภาคการเกษตรท้องถิ่นระดับชุมชนและโรงเรียน เพื่อรองรับเกษตรดิจิทัล 4.0 โรงเรียนสันป่าตองวิทยา...
"CAT เพาะพันธุ์ดี" มุ่งมั่นสร้างต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เ...
“CAT เพาะพันธุ์ดี” มุ่งมั่นสร้างต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ นำเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ร่วมพัฒนาการทำเกษตรสมัยใหม่ให้กับ โรงเรียนวัด...
CAT นำชุมชนก้าวสู่ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ จุดประกายเด็กไทยให้มีใจรักเกษตรกรรม โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ จ.ปราจีนบุรี
CAT นำชุมชนก้าวสู่ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ จ...
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ส่งมอบอุปกรณ์สำหรับการทำเกษตรอัจฉริยะ ให้แก่ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 256...
CAT สนับสนุนการทำเกษตรยุคดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยี IoT โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี
CAT สนับสนุนการทำเกษตรยุคดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยี IoT โรงเ...
ส่งมอบพื้นที่เกษตรอัจฉริยะให้กับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 โดย นายสิรภพ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง บ...