CAT เพาะพันธุ์ดี

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม ปี 2562

"CAT เพาะพันธุ์ดี" ร่วมพัฒนาแปลงเกษตรพืชผักสวนครัว โรงเ...
CAT ร่วมพัฒนาแปลงเกษตรพืชผักสวนครัว โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร จังหวัดสงขลา ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบ IoT Smart Farm ที่ช่วยเพิ่มความสะดวก ลดระยะเวลา...
"CAT เพาะพันธุ์ดี" มุ่งนำเทคโนโลยี IoT Smart Farm โรงเร...
“CAT เพาะพันธุ์ดี” มุ่งนำเทคโนโลยี IoT Smart Farm เข้าพัฒนาภาคการเกษตรท้องถิ่นระดับชุมชนและโรงเรียน เพื่อรองรับเกษตรดิจิทัล 4.0 โรงเรียนสันป่าตองวิทยา...
"CAT เพาะพันธุ์ดี" มุ่งมั่นสร้างต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เ...
“CAT เพาะพันธุ์ดี” มุ่งมั่นสร้างต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ นำเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ร่วมพัฒนาการทำเกษตรสมัยใหม่ให้กับ โรงเรียนวัด...
แปลงเกษตรแห่งอนาคต รดน้ำด้วยใจ IoT
แปลงเกษตรแห่งอนาคต รดน้ำด้วยใจ IoT
รอยยิ้มแห่งอนาคต สดใสด้วย IoT
รอยยิ้มแห่งอนาคต สดใสด้วย IoT
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ
CAT นำชุมชนก้าวสู่ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ จุดประกายเด็กไทยให้มีใจรักเกษตรกรรม โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ จ.ปราจีนบุรี
CAT นำชุมชนก้าวสู่ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ จ...
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ส่งมอบอุปกรณ์สำหรับการทำเกษตรอัจฉริยะ ให้แก่ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 256...
แปลงเกษตรอัจฉริยะ
แปลงเกษตรอัจฉริยะ
แอปพลิเคชัน เกษตรอัจฉริยะ
แอปพลิเคชัน เกษตรอัจฉริยะ