CAT Digital Come Together

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม ปี 2558

CAT Learning Center จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านไอทีให้กับโรงเรียนสะเดา ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ จ.สงขลา
CAT Learning Center จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านไอทีให...
กิจกรรม CAT พัฒนาเยาวชน ปี 2559
กิจกรรม CAT พัฒนาเยาวชน ปี 2559
รวมพลัง CAT อาสา เขตตะวันตก
รวมพลัง CAT อาสา เขตตะวันตก
รวมพลัง CAT อาสา เขตตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมพลัง CAT อาสา เขตตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมพลัง CAT อาสา เขตเหนือ
รวมพลัง CAT อาสา เขตเหนือ
รวมพลัง CAT อาสาเขตใต้
รวมพลัง CAT อาสาเขตใต้
กิจกรรม CAT อาสา ในโครงการช่วยด้วยรัก เพิ่มรอยยิ้ม บรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง
กิจกรรม CAT อาสา ในโครงการช่วยด้วยรัก เพิ่มรอยยิ้ม บรรเ...
CAT จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR “CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” แก่โรงเรียน จ.สงขลา
CAT จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR “CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ช...
ภาพบรรยากาศ “CAT ริมทะเลใส ห่วงใยชุมชน” ณ ชายหาดเก้าเส้ง จังหวัดสงขลา วันที่ 27 มิถุนายน 2557
ภาพบรรยากาศ “CAT ริมทะเลใส ห่วงใยชุมชน” ณ ชายหาดเก้าเส้...