CAT เพาะพันธุ์ดี

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม ปี 2557

ถ่ายบรรยากาศกิจกรรม CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน การอบรมหัวข้อ “วัยเก๋า หัวใจไอที”
ถ่ายบรรยากาศกิจกรรม CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน การอบ...
พันเอก สรรพชัย หุวนันท์ กรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม รักษาการตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรม CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน เฉ...
CAT จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR “CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” แก่โรงเรียน จ.สงขลา
CAT จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR “CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ช...
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ที่โรงเรียนในเมือง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายชัยวัฒน์ ศิรินุพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ...
ภาพบรรยากาศ “CAT ริมทะเลใส ห่วงใยชุมชน” ณ ชายหาดเก้าเส้ง จังหวัดสงขลา วันที่ 27 มิถุนายน 2557
ภาพบรรยากาศ “CAT ริมทะเลใส ห่วงใยชุมชน” ณ ชายหาดเก้าเส้...
CAT ได้มอบอวนจับปลาแก่กลุ่มประมงเก้าเส้งเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพ ติดตั้งโดมให้แก่มัสยิด “อัลฮีดายะห์” นอกจากจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็ก...