“น้ำ” คือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์ได้ตามต้องการ CAT จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถควบคุมระบบการเปิด-ปิดน้ำของสปริงเกอร์ที่ถูกติดตั้งไว้ที่แปลงเกษตร ผ่านทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ สั่งการง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว เพียง 1 คลิกจากที่ใดก็ได้ ก็สามารถควบคุมการทำงานได้อย่างเรียลไทม์

ประโยชน์ที่จะได้รับ:

  • สามารถให้น้ำแก่ต้นพืชได้ทันเวลาที่เหมาะสม
  • ช่วยลดความเสียหายจากการขาดน้ำของต้นพืชได้
  • สร้างความแม่นยำของปริมาณการให้น้ำที่พืชต้องการ
  • ประหยัดเวลา ทดแทนแรงงานคนได้
  • ลดค่าใช้จ่ายได้