รู้หรือไม่ได้ว่า ยิ่งเราใช้กระดาษโดยไม่จำเป็นก็เหมือนสนับสนุนการตัดไม้ทำลายป่า  ที่ก่อให้เกิดผลเสียที่พวกเรามากว่าที่เราคิดซะอีกและการปลูกป่าใหม่ทดแทนก็อาจทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีอีกด้วย

เมื่อต้นไม้ลดลง สิ่งแรกที่จะเกิดก็คือเกิดสภาวะโลกร้อนที่ทั่วโลกเผชิญอยู่, หน้าดินพลังทลาย ที่ส่งผลต่อภาคเกษตรกรรมที่เป็นหัวใจหลักของประเทศไทยโดยตรง และยังก่อให้เกิดน้ำท่วม ซึ่งเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในหลายจังหวัดหลายปีที่ผ่านมา ต้นเหตุก็มาจากการตัดไม้ทำลายป่ามากเกินไป แล้วไม่ได้มีการปลูกป่าทดแทนบริเวณที่อยู่บนเส้นทางน้ำ

แต่ถึงเราจะปลูกต้นไม้ทดแทนก็ตาม แต่นั่นก็ไม่สามารถทดแทนระบบนิเวศน์ที่เสียไป ของทั้งป่า และสัตว์รวมถึงของป่า พืช สมุนไพร หลายชนิดมีโอกาสสูญพันธุ์ได้

ดังนั้นหากเราจะช่วยโลกด้วยวิธีง่ายๆ เพียงแค่ลดการใช้ผลิตภัณฑ์กระดาษต่างๆในชีวิตประจำวันนั่นเอง  ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีการใช้กระดาษประมาณ 34 กิโลกรัมต่อคนต่อปี หรือ 2 ล้านตันต่อปี และมีอัตราการใช้เพิ่มขึ้นปีละ 15% กระบวนการผลิตกระดาษ 1 ตัน จะต้องใช้ทรัพยากรดังนี้ ต้นไม้ 17 ตัน กระแสไฟฟ้า 1,000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง น้ำมันเตา 300 ลิตร น้ำสะอาด 100 ตัน และคลอรีน 5 กิโลกรัม

จริงๆแล้วเราสามารถกระดาษซ้ำได้ เพราะมีการปนเปื้อนน้อยจึงอาจนำกลับมาแปรรูปเป็นเยื่อกระดาษใหม่ แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยให้ความสำคัญ ต่อการใช้ประโยชน์ของเศษกระดาษ และมักจะทิ้งปะปนกับขยะทั่วไปทำให้เศษกระดาษจากสำนักงานแทบหมดคุณค่าคงไป

ดังนั้นดังนั้นการนำเศษกระดาษให้คุ้มค่า และนำมารีไซเคิล ก็สามารลดการใช้กระดาษดีได้ส่วนหนึ่ง รวมทั้งลดการผลิตกระดาษ และเป็นอีกวิธีง่ายๆ ที่เราสามารถช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้แล้วล่ะ