“น้ำ” คือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรสวยงามและอุดมสมบูรณ์ได้ตามต้องการ CAT จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถควบคุมได้จากโทรศัพท์มือถือ ในการเปิด-ปิดน้ำของสปริงเกอร์ ที่ถูกติดตั้งไว้ที่แปลงผัก สั่งการด้วยปลายนิ้ว เพียง 1 คลิกจากที่ใดก็ได้ สามารถควบคุมการทำงานได้อย่างเรียลไทม์ การให้น้ำแก่พืชได้ทันเวลาตามที่พืชต้องการ จะช่วยลดความเสียหายจากการขาดน้ำของพืชได้ อีกทั้งยังสร้างความแม่นยำ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

ประโยชน์ที่จะได้รับ:

  • สามารถให้น้ำแก่พืชผักได้ทันเวลาตามที่เหมาะสม
  • ช่วยลดความเสียหายจากการขาดน้ำของต้นพืชได้
  • สร้างความแม่นยำของปริมาณการให้น้ำที่พืชต้องการ
  • ประหยัดเวลา ทดแทนแรงงานคนได้
  • ลดค่าใช้จ่ายได้ด้วย