1. ตั้งจุดแยกกระดาษในสำนักงาน

เมื่อครบสิ้นเดือนสามารถนำออกมาขายแก่ร้านที่รับซื้อ หรือถ้าเป็นกระดาษ สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของชิ้นใหม่ๆ เช่น ช่อดอกไม้กระดาษจากกระดาษที่ใช้แล้ว นอกจากนี้ปฎิทินที่ใช้แล้วสามารถนำมาบริจาคทำอักษรเบลล์เพื่อคนตาบอดได้อีกด้วย

2. จัดเก็บข้อมูลไฟล์งานในรูปแบบดิจิทัล

ทำให้ใช้งานได้ง่าย ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล เเละส่งต่อข้อมูลได้ง่าย ซึ่งสมัยนี้มีการจัดเก็บเอกสารบน Cloud Server, หรือการจัดเก็บใน Harddisk, FlashDrive, CD, Management System และอื่นๆ เพื่อเป็นการลดการใช้กระดาษอย่างสมบูรณ์แบบ

3. แบ่งปันข้อมูลส่วนกลางที่ Intranet ของบริษัท

สามารถส่งข่าวสารในรูปของ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมาตรฐานสากลระหว่างผู้ร่วมงานภายในหน่วยงานและผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ซึ่งอยู่ภายนอกหน่วยงานได้ รองรับการส่งข้อมูลที่ประกอบด้วย ข้อความ ภาพและเสียงได้