รู้หรือไม่? กระดาษ 1 ตัน ใช้ต้นไม้ในการผลิตถึง 17 ตัน

ในกระบวนการผลิตกระดาษ 1 ตันต้องใช้ต้นไม้มากถึง 17 ต้น ใช้กระแสไฟฟ้ามากถึง 4,100 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ใช้น้ำถึง 31,500 ลิตร  และปล่อยคลอรีนที่ใช้ในการฟอกกระดาษเป็นของเสียกว่า 7 กิโลกรัม นั่นหมายความว่า ในการสนองตอบความต้องการใช้กระดาษของคนไทยให้เพียงพอ เราต้องตัดต้นไม้ถึงปีละประมาณ 55 ล้านต้น

แล้วรู้หรือไม่? กระดาษเก่า 1 ตัน สามารถทดแทนการตัดต้นไม้เพื่อมาทำเป็นกระดาษได้ถึง 15 ต้น

ปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมาของประเทศไทย หลายๆ หน่วยงานให้ความคิดเห็นตรงกันว่า ปัญหามาจากการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งทำให้ป่า ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ทำให้หลายๆ พื้นที่ในประเทศไทยเจอกับปัญหาน้ำท่วมอยู่บ่อยๆ และต้องใช้เวลาในการแก้ไขค่อนข้างนาน  และการจะแก้ปัญหาการตัดไม้ ทำลายป่า ได้ง่ายที่สุด และทุกๆคนก็สามารถมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือกันได้ง่ายๆ เลยก็คือการลดความต้องการการใช้ไม้ โดยเฉพาะการนำเยื่อไม้มาทำเป็นกระดาษ การลดการใช้กระดาษ จัดเป็นหนึ่งวิธีที่ง่ายที่สุด และช่วยลดการตัดต้นไม้ได้เลยที่ต้นตอ หรืออีกวิธีคือการนำกระดาษเก่าที่ใช้แล้วกลับมาทดแทนเยื่อไม้ที่ใช้ในการผลิตใหม่ ก็เป็นอีกทางที่จะช่วยเพิ่มความน่าอยู่ของโลก เริ่มต้นง่ายๆ ที่โต๊ะทำงานของคุณ 

โครงการเพื่อสังคมดีๆ ที่ CAT CSR นำมาแบ่งปันให้ทุกคน มาร่วมด้วยช่วยกันให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมด้วยกันดีกว่าค่ะ